ΘΕΟΛΟΓΙΑ


Κύπρος – η νήσος των Αγίων
«….Ἡ Κύπρος, δεχθεῖσα ἐκ τῶν πρώτων τὸν Χριστιανισμόν, τῷ 45 μ.Χ., διὰ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὅστις ἦτο Κύπριος τὴν καταγωγὴν καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ἀπηλλάγη ἐντὸς μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος τῆς εἰδωλολατρείας, δυνάμεθα δὲ νὰ εἴπωμεν ὅτι ἐκ τῶν Ἑλληνικῶν χωρῶν πρώτη ἡ Κύπρος ἐξεχριστιανίσθη πλήρως. Ἤδη κατὰ τὸν 4ον αἰῶνα ἡ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία φαίνεται καλῶς ὠργανωμένη ἐν Κύπρῳ, ἔχουσα δεκατρεῖς ἐπισκόπους. Τὸν πλήρη ἐκχριστιανισμὸν τῆς Κύπρου ἀπὸ τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων μαρτυρεῖ καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀρχαίων χριστιανικῶν ναῶν καθ᾿ ἅπασαν τὴν νῆσον…..»
(Απόσπασμα μελέτης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ «Κύπρος ἡ ἁγία νῆσος»)

Η πορεία του Αποστόλου Παύλου στην Κύπρο
Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος το 45 μ.Χ. έφτασε με πλοίο στη Σαλαμίνα της Κύπρου και περιόδευσε όλο το νησί διδάσκοντας το λόγο του Θεού, μαζί με το Μάρκο και τον Βαρνάβα, τον ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου. Στην Πάφο, ο Απόστολος Παύλος κατόρθωσε να προσηλυτίσει στον Χριστιανισμό τον Ρωμαίο ανθύπατο Σέργιο, με αποτέλεσμα να γίνει η Κύπρος η πρώτη χώρα στον κόσμο που κυβερνήθηκε από χριστιανό.

>>> Το πρόγραμμα…

>>> Περισσότερα για το θέμα και σχετικές φωτογραφίες…

Πρωτοχριστιανική και βυζαντινή Κύπρος
«Πλῆθος Ἁγίων προβάλλει ἡ Κύπρος καὶ ἁγία νῆσος διὰ τοῦτο ἀπεκλήθη. Ἀλλὰ καὶ πλῆθος ναῶν καὶ μοναστηριῶν παρουσιάζει, μαρτυρούντων τὴν βαθείαν εὐσέβειαν τῶν κατοίκων της. Ὑπὲρ τὰς πέντε χιλιάδας ὑπολογίζονται οἱ ναοὶ τῆς Κύπρου, παλαιοὶ καὶ νεώτεροι, ἐκ τῶν ὁποίων πεντακόσιοι περίπου διασώζουν βυζαντινὰς τοιχογραφίας, τινὲς τῶν ὁποίων ἀποτελοῦν σημαντικὴν πηγὴν διὰ τὴν Κυπριακὴν Ἁγιολογίαν….»
(Απόσπασμα μελέτης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ «Κύπρος ἡ ἁγία νῆσος»

>>> Το πρόγραμμα ….

>>> Περισσότερα για το θέμα με φωτογραφίες…

Οι 10 Εκκλησίες Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στο Τρόοδος
Στα βουνά της οροσειράς του Τροόδους, στο κεντρικό τμήμα της Κύπρου, βρίσκονται μερικά από τα σπουδαιότερα μνημεία για την ιστορία της βυζαντινής ζωγραφικής. Πρόκειται για τοιχογραφημένες εκκλησίες που διασώζουν ως τις μέρες μας έξοχα δείγματα των διαφόρων ρευμάτων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής μνημειακής ζωγραφικής, από τον 11ο μέχρι και το 19ο αιώνα.

>>> Το πρόγραμμα…

>>> Περισσότερα για το θέμα με φωτογραφίες…

Μοναστήρια και Εκκλησίες της Λεμεσού
Ιστορικές ιερές μονές και εκκλησίες, από τον 12ο αιώνα, που έχουν καταγραφεί ως μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, προσκυνούμε στην επαρχία Λεμεσού, μέσα σε πανέμορφα χωριά. Στα γνωστά κρασοχώρια θα δούμε οινοποιεία, ελαιοτριβεία και παραδοσιακά εργαστήρια και θα περπατήσουμε σε γραφικούς δρόμους σε καταπράσινα χωριά ή σε πετρόκτιστα σπίτια σπάνιας αρχιτεκτονικής.

>>> Το πρόγραμμα…

>>> Περισσότερα για το θέμα με φωτογραφίες…